تقویت مهارت های تحلیلی خود را با تجزیه و تحلیل آماری

با یادگیری آمار، موضوعات را در سطح عمیق تری درک کنید. بر اصطلاحات، فرمولها و تکنیکهای مورد نیاز برای انجام رایج ترین انواع آمار مسلط شوید. احتمال و راههای محاسبه نتایج آینده و درک وقایع گذشته را بررسی کنید.

مدت زمان: 1h 43m
مجموع قیمت: (۲۸,۰۰۰)
قیمت با 30% تخفیف : ۱۹,۶۰۰
تعداد دوره ها: 2
تعداد مدرسین: 1
برای خرید این مسیر آموزشی باید وارد حساب کاربری خود شوید.
برای خرید این مسیر آموزشی باید وارد حساب کاربری خود شوید.
شما این مسیر آموزشی را با مدرسان زیر میگذرانید