تمام مدرسان Mike Rankin
عکس مدرس Mike Rankin - Image of Author Mike Rankin

درباره مدرس Mike Rankin

مایک رانکین سردبیر مسئول InDesignSecrets.com، مجله InDesign و CreativePro.com است.

از سال 1995، مایک از کار در تقریباً در همه جنبه های تولید انتشار، از جمله طراحی، مدیریت پروژه، طرح، تصویرگری و پیش چاپ لذت برد. او سخنران منظمی در کنفرانس هایی مانند PePcon: کنفرانس چاپ و نشر الکترونیکی و کنفرانس InDesign است.

تعداد کل دروس 12

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...