تعداد کل دروس 5
دوره آموزشی تسلط بر سوالات رایج مصاحبه
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی استراتژی های جستجوی کار
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی بینش از مربی حرفه ای کالج
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مدیریت شغلی: مشاغل اولیه
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مذاکره درباره حقوق شما
1
۱۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی