تعداد کل دروس 8
دوره آموزشی چالش میز تمرین خلاق 21 روزه
1
۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی فرایند خلاقانه پنج مرحله‌ای
1
رایگان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی غلبه بر یک فرسودگی
1
۱۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی طوفان فکری
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ایده‌هایی که طنین انداز می‌شوند
1
۱۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی کمپ راه‌اندازی خلاقیت
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی