تمام مدرسان Riyaz Gayasaddin
عکس مدرس Riyaz Gayasaddin - Image of Author Riyaz Gayasaddin

درباره مدرس Riyaz Gayasaddin

ریاض گایا الدین مدیر توسعه رهبری معلم در Teach for America است.

ریاز که بومی غرب میانه بود، در سال 2008 به بالتیمور نقل مکان کرد، زمانی که به Teach for America پیوست و شیمی دبیرستان را در دبیرستان فنی-حرفه ای کارور تدریس کرد. در حال حاضر، او به مربیگری و توسعه کارکنان و همچنین معلمان در Teach for America مشغول است.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...