تعداد کل دروس 33
دوره آموزشی نکات سریع گیت هاب
1
۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی CSS: اسکرول و انطباق
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع Vue.js 3
1
۱۶,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Tailwind CSS
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ساخت یک پروژه GraphQL با React.js
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی React.js: ساخت یک رابط
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع بوت استرپ 5
1
۴۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی چالش های کد GitHub
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی گیت و گیت هاب
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی آموزش گیت و گیت هاب
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی