تعداد کل دروس 18
دوره آموزشی Canvas
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی یادگیری جلسات Webex
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مودل 3.9
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مایکروسافت تیم برای تدریس
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی آفیس 365 برای مربیان
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مودل 3.10
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی لینکدین
1
۱۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی استخدام کننده لینکداین
1
۱۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی یادگیری Canvas
1
۱۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Camtasia: یادگیری تعاملی
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی آموزش تدریس آنلاین
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی