تعداد کل دروس 5
دوره آموزشی سریال سازی موثر با پایتون
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی سریعتر pandas
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مصرف داده با پایتون
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی