تعداد کل دروس 11
دوره آموزشی ساخت یک نقشه بیزنسی
1
۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی توسعه هوش تجاری
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی رهبری به طور موثر
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی تفکر انتقادی
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی توسعه فسلفه رهبری
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ساخت تیم‌های دارای عملکرد بالا
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ایجاد مسئولیت پذیری در فرهنگ خود
1
۱۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی استراتژی‌های تصمیم ‌گیری
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی