تمام مدرسان Michael Towe
عکس مدرس Michael Towe - Image of Author Michael Towe

درباره مدرس Michael Towe

مایکل توو مالک شرکت M2 Digital Post Inc است.

در M2 Digital Post - یک شرکت تولید ویدیو متخصص در بازارهای شرکتی ، صنعتی و پخش - مایکل از مهارت های ویرایش فیلم و تولید رسانه خود برای کمک به ارائه فیلم های با کیفیت بالا به مشتریان استفاده می کند. او در کار خود در M2 ، به مشتریان در زمینه فیلم های بازاریابی شرکتی ، فیلم های آموزشی ، تبلیغات تلویزیونی ، فیلم های بدون سرنشین و غیره کمک می کند.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...