تعداد کل دروس 20
دوره آموزشی بنیادهای امنیت سایبری
1
۳۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی کالی لینوکس
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی توسعه سریع برنامه با پایتون
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی زبان اسمبلی
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مهاجرت برنامه‌های کوبول
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی پایتون: Pen Testing AWS
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی هک اخلاقی: شمارش
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی درک صفر اعتماد
1
۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی هک اخلاقی: عدم پذیرش سرویس
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی هک اخلاقی: Evading IDS، فایروال ها، و Honeypots
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع تست نفوذ
1
۳۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی هک اخلاقی: شبکه های بی سیم
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی تست نفوذ: تست وب پیشرفته
1
۳۰,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی هک اخلاقی: شمارش (2019)
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی