عکس مدرس Lorna Daly - Image of Author Lorna Daly

درباره مدرس Lorna Daly

لورنا دالی مربی و مربی است.

لورنا 16 سال در زمینه آموزش بوده و دانش آموزان را در زمینه های مختلف از کامپیوتر تا تکنیک های پیشرفته نرم افزار آموزش می دهد. او عاشق این است که لحظه "آه ها" را در دانش آموزانش ببیند ، وقتی آنها سرانجام یک مفهوم را درک می کنند. او مشتاقانه منتظر است اشتیاق خود به کامپیوتر را با گروه جدیدی از زبان آموزان در میان بگذارد. لورنا لیسانس بازرگانی و لیسانس دارد. در آموزش. دروس او ترکیبی از تجربه زندگی واقعی و اصول یادگیری صحیح است.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...