تعداد کل دروس 5
دوره آموزشی رهبری جلسات مجازی
1
۶,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مدیریت کردن نتایج
1
۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی رهبری از راه دور
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی