تعداد کل دروس 9
دوره آموزشی جاوا
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی زیرساخت برای توسعه دهندگان
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی غلبه بر مصاحبه جاوا
1
۳۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی چالش‌های کد جاوا
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی برنامه نویسی شی گرا جاوا
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی پایتون: کار با فایل ها
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی