تعداد کل دروس 3
دوره آموزشی Terraform
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Elastic Stack
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی DevOps: کانتینرها
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی