تعداد کل دروس 13
دوره آموزشی کتابخانه های ضروری پایتون
1
۳۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی برنامه نویسی شی گرا پایتون
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی توسعه اندروید: اتصال داده
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی کتابخانه استاندارد Go
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی سی شارپ
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی الگوهای طراحی Go
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی پایتون
1
۲۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی پیشرفته پایتون
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی