تعداد کل دروس 12
دوره آموزشی یادگیری Bluebeam 2019
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی صنعت ساختمان: بهره وری
1
۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی بنیادهای ریاضی ساخت و ساز
1
۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی صنعت ساخت و ساز: ایمنی
1
۱۴,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی AEC دیجیتال
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی