تعداد کل دروس 4
دوره آموزشی فروش و علم اعتماد
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مدیریت فرآیند فروش شما
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی فروش
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی