عکس مدرس Iftach Bar - Image of Author Iftach Bar

درباره مدرس Iftach Bar

Iftach Bar در ImpactLabs به عنوان CTO فعالیت میکند. او بیش از ۱۵ سال در نرم افزار و صنعت hi-tech تجربه دارد. Iftach کارشناسی خود را در رشته ی علوم کامپیوتر در دوران دبیرستان و وقتی ۱۸ سالش بود تمام کرد. در ۵ سال گذشته، او به عنوان مشاور با تعداد زیادی از استارت آپ های تازه کار، کار کرده و به آنها در مورد سخت ترین چالش های تکنولوژیکی کمک کرده است، در حالی که تخصصش را در AngularJS میگذراند. این شرکت ها شامل Ravello (تصاحب شده توسط Oracle ، (IdMLogic ( تصاحب شده توسط CA) و Rounds ( تصاحب شده توسط Kik) هستند. Iftach در سال ۲۰۱۵، Israeli National Cyber Competition را پایه گذاری کرد، که از آن موقع به عنوان یک بخش از فعالیت های علوم کامپیوتر در دبیرستان های کشورش گنجانده شده است. در سال ۲۰۱۷ ، او به طور مشترک ImpactLabs را تاسیس کرد، که در حال حاضر در آنجا به عنوان CTO فعالیت میکند. او همچنان با ارائه ی سخنرانی ها و نظارت، به جامعه ی استارت آپ ها در اسرائیل کمک میکند.

تعداد کل دروس 1

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...