تعداد کل دروس 32
دوره آموزشی جامع Templateها در ورد (365/2019)
1
۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Power BI
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Power BI Desktop
1
۳۰,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع اوت لوک در وب
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی مایکروسافت Power Platform
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مایکروسافت AI Builder :Power Apps
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مایکروسافت Power Virtual Agents
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Yammer
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مایکروسافت Power Apps
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Slack
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی