تعداد کل دروس 23
دوره آموزشی مایا: ساخت کاراکتر
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مایا: ساخت صورت
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Unity 3D: درس های Lunchtime
1
۱۲,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی اسکچاپ رایگان
1
۱۴,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی انیمیشن سه بعدی و ریگینگ به صورت هفتگی
1
۱۲,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی 3ds Max و Twinmotion: تجسم معماری
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع مایا 2022
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی کاراکتر انیمیشن
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی کاراکتر انیمیشن: حرکت
1
۲۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی کاراکتر انیمیشن : دیالوگ
1
۲۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع مایا 2019
1
۵۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی