تمام مدرسان Genein Letford
عکس مدرس Genein Letford - Image of Author Genein Letford

درباره مدرس Genein Letford

جین لتفورد بنیانگذار و مدیر ارشد خلاقیت CAFFE Strategies ، LLC است.
Genein کلیدهای اصلی مجازی را ارائه می دهد که هیجان انگیز ، آموزنده و تحول آفرین هستند. با استراتژی های CAFFE ، ژنین مدیران c-suite و کارمندان آنها را آموزش می دهد تا استراتژی های سازمانی پایدار را ایجاد کنند در حالی که تفکر ابتکاری خود را برای خود و همچنین در مشاغل خود آزاد می کنند. او 7 گوهر خلاقیت بین فرهنگی شرکت ها را در خلاقیت و توسعه فراگیر تشویق می کند. ژنین معتقد است که تفکر خلاق در یک محیط فراگیر بهترین رشد را دارد و برای احیای مجدد خلاقیت های بین فرهنگی در داخل نیروی کار ما تلاش می کند

تعداد کل دروس 1

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...