تعداد کل دروس 6
دوره آموزشی مدیر به عنوان مربی
1
۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی افزایش انعطاف پذیری
1
۱۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی  دادن و گرفتن بازخورد
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی توسعه هوش هیجانی خود
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی