تمام مدرسان Drew Falkman
عکس مدرس Drew Falkman - Image of Author Drew Falkman

درباره مدرس Drew Falkman

Drew Falkman طراحی سایت نزدیک به پانصد کمپانی را با Java, PHP و WordPress انجام داده است . او مشغول گسترش برنامه های web از زمانی بوده است که گسترش دادن تمرین استانداردی برای ارزیابی Mosaic and Netscape بود. او کمپانی dot-com را به سمت گسترش و کسب منابع مالی بالا مدیریت کرد و الان از آموزش و مشاوره در کمپانی خود Falkon Productions لذت می برد. در طول سال ها او سایت کاربران زیاد ی را از نقطه ی شروع و سایت نزدیک پانصد کمپانی را با استفاده از تکنولوژی های Java، ColdFusion، JavaScript، Adobe Flex/Flash، PHP و WordPress طراحی کرده است .او دو کتاب در مورد Java for Adobe Press و ویرایش تکنیکی کتاب های انتشارات Que Publishing and Wiley را انجام داده است .او هم چنین در انتشارات developers' journals and online در Adobe.com شرکت داشته است . او دارای گواهی نامه ی استادی در Adobe و سخنران کنفرانس ها ی زیادی در U.S می باشد. او هم اکنون در Santa Monica, CA سکونت می کند.

تعداد کل دروس 3

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...