تعداد کل دروس 26
دوره آموزشی Trello برای تیم‌های Agile
1
۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ابزارها و مفاهیم هوش مصنوعی
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی نحوه اصلاح Agile بد
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مبانی مدیریت پروژه: ارتباطات
1
۱۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی Agile
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Agile در کار: بهتر شدن با روند بازنگرانه Agile
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Agile at Work: Building Your Agile Team
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Agile در کار: هدایت جلسات تولیدی Agile
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Agile در کار: گزارش با Charts و Boards
1
۱۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مدیریت پروژه Agile: مقایسه ابزارهای Agile
1
۳۰,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Agile سازمانی: فرهنگ خود را تغییر دهید
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی یادگیری علم داده: درک مبانی
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی