تمام مدرسان Derek Jedamski
عکس مدرس Derek Jedamski - Image of Author Derek Jedamski

درباره مدرس Derek Jedamski

درک جدآمسکی یک دانشمند ماهر و متخصص در یادگیری ماشین است. درک تجربه رگرسیون و مدل سازی طبقه بندی، پردازش زبان طبیعی، تجزیه و تحلیل آماری، کنترل کیفیت، تجزیه و تحلیل کسب و کار، و ارتباط نتایج فنی با مخاطبان در زمینه های مختلف را تجربه کرده است. او همچنین دارای درک کامل از پایتون، R، SQL، Apache Spark، و دیگر فریم ورکها و زبان ها است. در حال حاضر او در GitHub به عنوان یک دانشمند داده کار می کند.

تعداد کل دروس 6

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...