تمام مدرسان Derek Featherstone
عکس مدرس Derek Featherstone - Image of Author Derek Featherstone

درباره مدرس Derek Featherstone

"درک فدرستون" يکي از بنيانگذاران و متخصصين در مورد قابليت دسترسي و طراحي تعامل است . درک ، يک سخنران و کارآفرين بين المللي است. او موسس يک آژانس طراحي تجربه ساده است که در اتاوا واقع است . درک هميشه کاربر را اول قرار مي دهد. او تلاش مي کند تا وب را با استفاده از تعاملاتي که براي همه آسان است، از جمله افرادي که داراي معلوليت هستند، جايگزين کنند. تجربه ايده آل کاربر پسند درک ، ترکيبي از محتواي بسيار جذاب با طراحي درخشان و برتري فني است. اين تمرکز کاربر محور ، مسيري را براي دسترسي آسان براي مشتريان خود تنظيم مي کند.

تعداد کل دروس 2

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...