عکس مدرس Dayna Laur - Image of Author Dayna Laur

درباره مدرس Dayna Laur

داینا لور یک مربی کهنه کار و مربی معلم است. داینا یکی از اعضای هیئت علمی ملی با مؤسسه آموزش باک، معلم سابق مطالعات اجتماعی دبیرستان، و آموزش مبتنی بر پروژه (PBL) و مربی و مدافع یادگیری معتبر است. او نویسنده تجربیات یادگیری معتبر: رویکرد دنیای واقعی برای یادگیری مبتنی بر پروژه است. علاوه بر این، داینا دوره های آنلاین PBLU را توسعه و تسهیل می کند و شریک پروژه ARC است. در daynalaur.com و proj-arc.com بیشتر بیاموزید.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...