تمام مدرسان David Sparks
عکس مدرس David Sparks - Image of Author David Sparks

درباره مدرس David Sparks

دیوید اسپارکس در مورد چگونگی استفاده از فناوری برای بهره وری بیشتر صحبت می کند و می نویسد. دیوید یک سخنران قبلی در Macworld/iWorld و یکی از اعضای هیئت علمی ثابت انجمن وکلای آمریکا TECHSHOW است. دیوید همچنین در کالج ملی قضایی سخنرانی کرد. دیوید کتاب‌های متعددی را در مورد نحوه استفاده از فناوری منتشر کرده است، از جمله سری MacSparky Field Guide که شامل کتاب‌هایی در مورد مدیریت ایمیل، بدون کاغذ رفتن و ارائه یک ارائه برنده است. دیوید همچنین میزبان پادکست محبوب Mac Power Users است. وقتی دیوید در مورد فناوری صحبت نمی کند و نمی نویسد، یک وکیل تجاری در اورنج کانتی، کالیفرنیا است.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...