تعداد کل دروس 11
دوره آموزشی پردازش ابری: پردازش Serverless
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی پردازش ابری: Cloud و DevOps
1
۱۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی پردازش ابری: مفاهیم هسته
1
۲۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی معماری ابر: مفاهیم هسته
1
۱۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی