تعداد کل دروس 13
دوره آموزشی نصب Apache ، MySQL و PHP
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع  Android Studio 2020
1
۳۰,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی آشنایی با جاوا 15
1
رایگان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع IntelliJ IDEA Community Edition
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی زبان برنامه نویسی Go
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Android Studio
1
۳۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی آموزش جامع جاوا +11
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی