تعداد کل دروس 19
دوره آموزشی دستیابی به اهداف بزرگ
1
رایگان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ایجاد آخرین تغییر
1
رایگان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی نکاتی در رهبری سازنده
1
۸,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی چگونه کار را معنادارتر کنیم
1
۶,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مبانی مدیریت زمان
1
۳۳,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی نکات مدیریت زمان
1
۴۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی رهبری جلسات پربار
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی افزایش بهره وری شما
1
۱۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی