تعداد کل دروس 8
دوره آموزشی رهبری از میانه
1
رایگان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ارتباطات درون تیم ها
1
۱۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی نوشتن و ارائه سخنرانی ها
1
۹,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی موثر بودن در یک تیم بعنوان عضو تیم
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی