تمام مدرسان Cindy Loughridge
عکس مدرس Cindy Loughridge - Image of Author Cindy Loughridge

درباره مدرس Cindy Loughridge

سیندی لافریج عکاس سبک زندگی مستقر در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا است. سیندی در عکاسی سرمقاله، پرتره و عروسی متخصص است. در طول ده سال گذشته، سیندی هر روز خود را مستند کرده است، اغلب از "هیچ چیز خاصی" فیلمبرداری می کند تا راه های جدیدی برای تبدیل چیزهای غیرقابل توجه به چیزی بیشتر پیدا کند و سپس آن ایده ها را در کار مشتری خود به کار گیرد.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...