تعداد کل دروس 8
دوره آموزشی Trimble Accubid Pro
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی برآورد ساخت و ساز Takeoff
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی توسعه برآورد ساخت و ساز
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی