تمام مدرسان Chris Murray
عکس مدرس Chris Murray - Image of Author Chris Murray

درباره مدرس Chris Murray

کریس موری هنرمند 3D، انیماتور، و تکنولوژیست خلاق و با تجربه است. کریس که مدیر سابق بازاریابی فنی Autodesk برای 3ds Max بود، هم اکنون مبلغ مستقل انجمن 3ds Max، هنرمند تولید، و استادیار در دانشگاه نورث کارولینا در اشویل است. یک روز معمولی برای او شامل تبلیغ فنی درباره ابزارها و تکنولوژی های جالب، توسعه استراتژی و حرفه ایی برای رسیدن به ذهن خلاق حرفه ایی، و فرصت هایی برای شرکت در روند خلاقانه با آن تکنولوژی است. کریس دانش عمیق خود از 3ds Max و جریان کار مکمل و کاربردهایش را روی کانال یوتیوب خود به آدرس http://www.youtube.com/3dsmaxtrainer به اشتراک می گذارد.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...