تعداد کل دروس 13
دوره آموزشی مدیریت پروژه ساده شده
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی بنیادهای کار گروهی
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی روشهای عملی تأثیرگذاری
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مهارت های مذاکره
1
۱۳,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی یادگیری نمودارهای گانت
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ابراز وجود
1
۱۷,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی