تعداد کل دروس 15
دوره آموزشی بازاریابی مشاغل کوچک
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع گوگل ادز
1
۲۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی بازاریابی دیجیتال
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی بازاریابی رشد
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی پیشرفته برندسازی
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی سئوی محلی
1
۲۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ایده هایی برای بازاریابان
1
۱۷,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی بازاریابی: قیف بازاریابی
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی بنیادهای هک رشد
1
۲۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی