عکس مدرس Bob Levine - Image of Author Bob Levine

درباره مدرس Bob Levine

باب لوین در شرکت انتشارات دیجیتال Tabulous.net شریک است.

باب از طلوع آی پد برای ناشران در هر اندازه و ابعادی مشغول ساخت برگه های انتشارات دیجیتال (DPS) است. وی علاوه بر طراحی و تولید، یک مشاور در محل است که به طراحان در ایجاد گردش کار جدید برای انتشارات دیجیتال کمک می کند.

باب که یک متخصص خبره Adobe در InDesign است، نماینده فصل مشترک گروه کاربری InDesign شهر نیویورک است و در آن صحبت کرده است. وی همچنین سخنران کنفرانس InDesign Secrets Print + e-Publisher (PePcon) بوده و نویسنده همکاری در مجله InDesign ،InDesignSecrets.com و CreativePro.com و همچنین حفظ وبلاگ خود، BobLevine.us است.

تعداد کل دروس 0

  • قیمت
  • ترتیب
  • زبان
  • کتابخانه
در حال بارگیری ...