تعداد کل دروس 9
دوره آموزشی مبانی علوم داده: داده کاوی
1
۴۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی بیگ دیتا در عصر هوش مصنوعی
1
۲۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مسئولیت پذیری هوش مصنوعی
1
۲۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی زبان برنامه نویسی R
1
۳۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی علم داده: اصول
1
۴۰,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی