تعداد کل دروس 3
دوره آموزشی همکاری تحلیلگر بیزنس و مدیر پروژه
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی نقش مالک محصول Agile در تولید
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل و استخراج الزامات
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی