تعداد کل دروس 12
دوره آموزشی جامع PostgreSQL
1
۱۳,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Triggerهای دیتابیس SQL سرور
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی برنامه ریزی دیتابیس با Transact-SQL
1
۱۲,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی مبانی دیتابیس: مدیریت
1
۲۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع DBeaver
1
۳۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی