iPhone, iPod, iPad

با استفاده از آموزشهای تصویری ما، نحوه استفاده از iPhone ،iPod یا iPad را بیاموزید. در مورد گرفتن عکس از آیفون، ضبط با iPad و به طور کلی عیب یابی در iOS نکاتی را کسب کنید، همچنین به چگونگی استفاده از دستگاه های تلفن همراه در کلاس یا شبکه های اجتماعی پی ببرید.

دوره آموزشی یادگیری iPad Pro
1
8,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی