Word Processing

بیاموزید که چگونه از Word ،Pages ،Google Docs و سایر برنامه های پردازش کلمه برای نوشتن و طراحی اسناد استفاده کنید. دوره های ما شامل نحوه ویرایش و قالب بندی متن، شخصی سازی رابط کاربر، استفاده از الگوها و موارد دیگر است.

دوره آموزشی گوگل Docs
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی