Wireframing

فریم وایرینگ می تواند به طراحان و توسعه دهندگان کمک کند قبل از اینکه زمان لازم برای ساخت یک محصول نهایی را بپذیرد، در مورد مسائل بالقوه با ذینفعان بحث کنند. با نحوه ایجاد Wireframes برای پروژه های وب آشنا شوید، از OmniGraffle برای نمودارسازی بصری نقشه سایت و ماکت های طراحی وب و موارد دیگر استفاده کنید.