Web Design

چه بخواهید برای اولین بار وب سایتی را طراحی کنید و چه اینکه سالهاست وب سایت طراحی می کنید، در آموزش های ویدئویی ما که توسط متخصص آموزش داده می شود، مطلبی برای شما در نظر گرفته شده است. استفاده از WordPress یا jQuery، طراحی با CSS یا نوشتن HTML و حتی انتشار مطالب را بیاموزید.

دوره آموزشی جامع ادوب XD: طراحی
1
11,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Color Trends
1
7,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی جامع Google Sites
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی HTML: جداول
1
8,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی یادگیری Webflow
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ساخت HTML معنی دار
1
11,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی CSS: نمایش
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Squarespace
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ویرایش‌گر X
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی