تعداد کل دروس 17
دوره آموزشی جامع LINQPad
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی آزور DevOps
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی