Video Editing

از ویرایش صحنه روایت گرفته تا ویرایش مستند، آموزش های ویرایش ویدئو به شما در ساخت یک فیلم، فیلم کوتاه یا مستند کمک می کند. با استفاده از نرم افزار محبوب ویرایش فیلم مانند iMovie ،Final Cut Pro X ،Premiere Pro و Media Composer، هنر ویرایش ویدئو را از مربیان متخصص ما بیاموزید.

دوره آموزشی جامع iMovie 10.1.16
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی