تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

V-Ray

نحوه رندر با V-Ray را بیاموزید. از موتور رندر سه بعدی قدرتمند با SketchUp ، Maya و 3D Studio Max استفاده کنید. آموزشهای V-Ray ما شامل ایجاد مطالب اساسی ، نمونه برداری از تصویر ، نقشه برداری از رنگ ، زیر شاخه ها و نورپردازی ، و همچنین Render Elements ، RT و گردش کار فیزیکی است.