تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Unity

با استفاده از آموزش های ویدئویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از Unity را از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته بیاموزید